Persondata om medarbejdere

Lær at håndtere personoplysninger om medarbejderne korrekt ved rekruttering, under og efter ansættelsen.

Kend rammerne i persondataloven mv. for virksomhedens håndtering af oplysninger om medarbejderne.

Kurset foregår d. 15. juni kl. 08.30-12.00

Tilmeld dig her
Indhold

  • Indsamling af oplysninger om ansøgere og ansatte – herunder private forhold, strafbare forhold, kreditoplysninger mv. Anvendelse af sociale medier i denne forbindelse.
  • Rammerne for at tage og give referencer – hvad må virksomheden spørge om og oplyse med/uden samtykke fra ansøger/medarbejderen?
  • Persondataretlige konsekvenser af en digitaliseret HR-funktion.
  • Håndtering af ansøgninger, CV’er, testresultater mv. for ansøgere.
  • Hvilke oplysninger må opbevares på de ansattes personalesager?
  • Hvordan skal oplysningerne opbevares og hvornår skal de slettes?
  • Medarbejderens indsigtsret i oplysningerne/virksomhedens oplysningspligt.
  • Virksomhedens behandling af helbredsoplysninger.
  • Virksomhedens kontrol af medarbejderens brug af e-mail og internet, herunder sociale medier.
  • Anvendelse af navn og fotos af medarbejderen på nettet, i virksomhedens materiale mv.

Kurset omhandler gældende regler på kursusdagen, men vi runder også kort den nye EU-forordning om persondata med ikrafttræden i 2018.

Undervisere
Advokat Daniel Kiwa Gottlieb og chefkonsulent, advokat Peter Steentoft, begge fra Dansk Erhverv

Tilmeld dig her

2017-05-09T10:44:14+00:00 09/05/2017|