Fri og fair konkurrence skal sikre bedre bredbånd i kommunerne

Politikerne er så småt gået i gang med at arbejdet med at fastlægge rammerne for et nyt teleforlig. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de kommunale aktører overholder reglerne og sikrer fri og fair konkurrence på området.

Dansk Erhverv og IT-branchen har udarbejdet en række gode råd til at sikre fair konkurrence på markedet for bredbånds– og teleydelser i kommunerne.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt slog forleden fast, at der ”kommer en mere klar definition af, hvilke opgaver kommuner, regioner og private aktører skal tage sig af” i forbindelse med kommunernes indsats for at få gode og stabile bredbåndsforbindelser til borgerne.

Målet er at forhindre benspænd og misforståede satsninger, hvor kommuner enten gør det besværligt at sætte de mobilmaster op, som er afgørende for en ordentlig dækning, eller laver udbud, som går på tværs af de grundlæggende principper.

”Vi er meget begejstrede over, at ministeren vil skabe klare rammer for bl.a. kommunernes bredbåndsindsats. Langt de fleste kommuner ønsker, at deres borgere og virksomheder får gode og stabile bredbåndsforbindelser, men de snubler ofte i processen. Udbud må fx gå om, hvilket forsinker processen og skaber mistillid hos leverandørerne. Derfor har vi netop udgivet en folder med konkrete gode råd til kommunerne om bredbåndsudbud og -fremme”, siger Poul Noer fra Dansk Erhverv.

Læs Dansk Erhverv og IT-branchens gode råd til kommunerne: Skab fair konkurrence i kommunale bredbånds- og teleudbud.

2017-06-07T11:03:34+00:00 07/06/2017|