Politik 2017-04-25T15:20:25+00:00

Dansk Erhverv præsenterer 130 politiske forslag til at gøre Danmark til en digital vindernation

Digitalisering kan gøre vores samfund mere produktivt, øge vores konkurrenceevne og give os bedre velfærd, større tryghed, flere valgmuligheder og mange andre gevinster.

Et Danmark, der griber de teknologiske muligheder, bliver et bedre Danmark for alle danskere.

Derfor har vi brug for en samlet digital plan for Danmark. Dansk Erhverv præsenterer 130 politiske forslag til at gøre Danmark til en digital vindernation. Vi skitserer, hvilke indsatser der er behov for, og hvilke områder der skal justeres eller reformeres. Og vi viser de potentialer og muligheder, vi som samfund kan opnå, hvis vi slår ind på den rette digitale vej.

Afsæt 50 mia. kr. til Danmarks spring ind i en digital fremtid

Store gevinster kræver store investeringer. Dansk Erhverv foreslår at oprette en digitaliseringspulje på 50 mia. kr., der udmøntes over de kommende år gennem brede aftaler i Folketinget. Digitaliseringspuljen skal sikre, at vi flytter penge fra en analog fortid til den digitale fremtid. Vi skal skabe Danmark Digitalt.

Digitaliseringspuljen skal danne grundlag for en samlet digital plan for Danmark i stedet for små hop fra et forslag til det næste. Den digitale udvikling går så stærkt, at der om ganske få år kan vise sig nye, uventede og overraskende behov eller muligheder. Hvis finansieringen aftales nu, og den konkrete udmøntning sker gradvist med blik for den digitale udvikling, er vi rustet til en digital fremtid for Danmark.

Fakta: De vigtigste overordnede anbefalinger fra Dansk Erhvervs digitale politik

  • Læg en samlet plan for digitalisering af Danmark, og afsæt 50 mia. kr. over de kommende fem år til en digitaliseringspulje. Det er 10 mia. kr. om året, eller hvad der svarer til lige knap 2 pct. af det samlede offentlige forbrug.

  • Styrk de digitale kompetencer på tværs af uddannelsessystemet – fra folkeskolen, hvor der oprettes et selvstændigt kreativt it-fag, til erhvervsuddannelser og universiteter til voksen- og efteruddannelsessystemet.

  • Ban vejen for flere investeringer i it gennem et simplere skattesystem.

  • Styrk den digitale infrastruktur. Vi bør prioritere udrulning af bredbånd, tingenes internet og Smart Cities mindst lige så højt som nye motorveje og broprojekter.

  • Gør lovgivningen digitaliseringsparat (mindre detailregulering, bedre muligheder for digital sagsbehandling) og teknologineutral.

  • Udnyt mulighederne i (big) data og sæt data fri på markedet og på tværs af myndighedsskel.

  • Øg indsatsen for at styrke it-sikkerheden gennem investeringer og øget folkeoplysning.