Arbejdskraft 2017-04-24T21:23:48+00:00

Vi skal sikre adgangen til kvalificeret digital arbejdskraft

Behovet for digitale kompetencer vokser i hele erhvervslivet. Derfor skal vi øge virksomhedernes adgang til den afgørende kvalificerede arbejdskraft.

Digital teknologi kan løfte produktiviteten i danske virksomheder til usete højder. Men det kræver, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I dag oplever en lang række virksomheder, at det er svært at rekruttere medarbejdere med de nødvendige digitale færdigheder. Nogle virksomheder vælger derfor at flytte deres it-opgaver til udlandet eller at oprette hele it-afdelinger i udlandet. Andre virksomheder oplever, at det er nødt til at sige nej til ordrer pga. mangel på medarbejdere. Det er et økonomisk tab for hele samfundet og kan betyde, at vi mister en styrkeposition, som vil være svær at genetablere.

Derfor har vi brug for en målrettet arbejdsmarkedspolitisk og uddannelsespolitisk indsats for at sikre den altafgørende digitalt kvalificerede arbejdskraft til det danske erhvervsliv. Samtidig skal vi skabe rammerne for, at de danske virksomheder har adgang til de allerbedste kompetencer internationalt.

Det skal være nemmere at til trække udenlandske it-specialister og it-talenter, og samtidig skal vi forbedre særligt de små virksomhedernes muligheder for at ansætte medarbejder med digitale kompetencer.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Den nuværende beløbsordning for udenlandsk arbejdskraft bør suppleres med en ordning for udenlandske it-talenter, der enten er nyuddannede eller under 30 år, og hvor beløbsgrænsen sænkes til den gennemsnitlige startløn (323.200 kr.) for bachelorer i Danmark, men som inden for fire år skal kunne oppebære en løn på 408.00 kr.
  • 3-årigt forsøg med fasttrack-ordning for teknologispecialister med minimum tre års uddannelse, der ansættes til it-relaterede jobfunktioner, som er afstemt med en særlig liste, der løbende opdateres af Beskæftigelsesministeriet. En ansættelse forudsætter en startløn på minimum 350.000 kr. Løn- og øvrige arbejdsvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan virksomheden automatisk bruge ordningen. Ellers skal virksomheden certificeres af SIRI.
  • De fire ICS-centre skal pålægges at opsøge og rådgive udenlandske studerende om mulighederne for at arbejde i Danmark, herunder etablering af kontakt til virksomheder, oplysning om muligheder for danskundervisning, oplysning om muligheder for arbejds- og opholdstilladelser under og efter studiet, oplysning om muligheder for etablering af egen virksomhed.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Der skal etableres en digital videnpilotordning i stil med den tidligere videnpilotordning, der skal give små og mellemstore private virksomheder mulighed for at ansætte en digital medarbejder. På linje med Erhvervsministeriets nu afviklede videnspilotordning skal en digital medarbejder have mulighed for at få et løntilskud på op til 12.500 kr. pr. måned, dog højst 50 pct. af lønnen. For den, der ansættes som digital videnpilot, er der tale om et job på helt almindelige vilkår, hvor der kan optjenes ret til dagpenge m.v.
  • Der bør udvikles en digital jobkonsulent, der effektivt og automatisk kobler CV-data fra Jobnet med data fra arbejdsmarkedsbalancen og stillingsopslag fra diverse jobportaler.