Digital offentlig sektor 2017-04-24T21:23:42+00:00

Vi skal bygge en effektiv og digital offentlig sektor

Digitalisering kan gøre den offentlige sektor mere effektiv, giver borgerne mere frihed og skabe nye forretningsmuligheder for private virksomheder.

Danmark er i dag langt fremme med digitalisering, men der er fortsat et stort potentiale. Det gælder ikke mindst i den offentlige sektor, hvor vi kan øge både produktivitet og serviceniveau gennem digitalisering.

Ny velfærdsteknologi kan give den enkelte borger mere frihed og selvbestemmelse og samtidig frigøre ressourcer i sundhedsvæsenet. Digitalisering af administrative processer kan lette arbejdsgange og minimere antallet af fejl. Digitalisering af de direkte ydelser til borgere kan øge kvaliteten i den offentlige service og skabe nye forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Samtidig skal de digitale løsninger, der allerede findes i den offentlige sektor i dag, tale bedre sammen på tværs af kommunale og regionale skel og på tværs af myndighedsområder. Fremtidens offentlige sprog er digitalisering.

Digitalisering og ny teknologi handler ikke kun om effektivisering. Det er også et stort uindfriet potentiale, når det gælder nye teknologiske løsninger på de praktiske velfærdskerneopgaver.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Kommunerne skal i større omfang – særligt på beskæftigelse og ældreområdet – anvende flere standardiserede it-løsninger på tværs af kommunegrænserne.
  • Der skal stilles krav om, at offentlige ordregivere skal stille en digital adgang til rådighed i forbindelse med markedsdialogen ved udbud. Det skal være muligt for virksomheder at deltage i markedsdialog digitalt f.eks. gennem videoopkoblinger. Adgangen til digital markedsdialog kan ske gennem udbudsloven, enten ved præcisering af loven eller den tilhørende bekendtgørelse om digitale udbud.
  • Data om de kommunale budgetter og regnskaber skal gøres åbent tilgængelige for deltagere i en markedsdialog i forbindelse med udbud.
Dansk Erhverv foreslår:

  • Der skal fastsættes mål for udbredelse af velfærdsteknologi. Der skal på alle relevante områder sættes bindende og konkrete mål.
  • Virksomheder får lettere adgang til at teste nye velfærds- og healthtech-løsninger i kliniske miljøer og i borgernære miljøer. Det sikrer, at løsninger tilpasses individuelle behov hos patienterne og borgere – og giver dermed størst effekt.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Der skal i det lovforberedende arbejde indføres et obligatorisk digitaliseringstjek af ny lovgivning. Er der f.eks. i forbindelse med kontrol og tilsyn krav om dokumentation i form af skriftlighed (på papir eller via digital indberetning), eller stilles der krav om fysiske tilsyn? Og vægter lovforslaget enkelthed som kan automatiseres eller i hvert fald nedbringe kompleksitet i det understøttende (it-)systemer?