Økonomiske rammer for udvikling 2017-04-24T21:23:17+00:00

Vi skal sikre de økonomiske rammer for digital udvikling

Det skal kunne betale sig at investere i ny teknologi og innovation, og risikovillighed og udvikling skal belønnes.

Virksomheder investerer i nye teknologier, når der er økonomisk ræson i at gøre det. For eksempel er kan Internet of things-teknologi give mulighed for nye interaktioner mellem produkter, mens big data kan øge produktiviteten og åbne nye forretningsmuligheder.

Det er afgørende for udviklingen, at vi ikke lægger økonomiske hindringer i vejen for de danske virksomheder, der tør tage en chance og kaste sig over nye teknologier, risikobetonede investeringer, udvikling og innovation. I stedet skal vi sørge for, at der er penge nok til udvikling, og at gevinsten ved den er til at mærke.

Kun på den måde kan vi sikre den nødvendige risikovillighed. For at opnå de store gevinster skal virksomhederne turde kaste sig over de projekter, der måske ikke virker åbenlyse, eller som kræver en stor indsats – og det mod kommer kun, når de økonomiske rammer tillader det.

Vi skal indrette vores skattesystem, så det belønner risikovillighed og investeringer i innovation, udvikling og digitalisering, og at vi skal sikre, at de eksisterende statslige låne- og garantiordninger kan bidrage til virksomhedernes digital omstilling.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Der skal gennemføres en ambitiøs skattereform, der sænker den højeste marginalskat, således at topskatten sænkes til 50 pct. af indkomster, der ligger over 50.000 kroner om måneden.
  • Der skal gennemføres en provenuneutral omlægning af afgifterne på privatbiler, der tager højde for, hvor og hvornår bilen kører samt bilens emissioner. Erhvervstransporten skal undtages for kørselsafgifter, da den allerede er tilrettelagt ud fra størst mulig omkostningseffektivitet.
Dansk Erhverv foreslår:

  • Aktieindkomstbeskatningen skal sænkes fra 42 pct. til 27 pct., hvilket svarer til niveauet i Sverige.
  • Afskrivningsreglerne på it-aktiver skal ændres, så afskrivningsperioden stemmer overens med it-aktivets faktiske levetid.
  • Der skal genindføres fuld underskudsfremføring, så det bliver mere attraktivt og mindre usikkert at investere i danske virksomheder, som er i en fase, hvor omkostningerne til forskning og innovation endnu overstiger indtjeningen på driften.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Vækstkaution-ordningen skal videreføres og tilføres 200 mio. kroner over en treårig periode fra 2018 til 2020, og at det bliver muligt at udstede lån med Vækstkaution via lånecrowdfunding.