FremtidsfuldmagtSiden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Her har du muligheden for at give en eller flere personer lov til at handle på dine vegne engang i fremtiden, hvis der skulle blive brug for det. Bliv klogere på, hvordan du nemt laver en fremtidsfuldmagt her.

En fuldmagt, der sikrer din fremtid

En fremtidsfuldmagt er et dokument, du kan oprette, som giver andre personer lov til at handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og dermed ikke kan varetage dine egne interesser.

Modsat andre fuldmagtsformer, så træder fremtidsfuldmagten kun i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Den giver fuldmagtsgiveren mulighed for at bestemme, hvem der skal varetage ens interesser, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvorfor skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Det kan være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, fordi:

  • Du selv bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv kan.
  • Du undgår at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser.
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du er i stand til det og træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser.
  • Den giver en eller flere personer, du har nær, mulighed for at sørge for dine økonomiske og personlige forhold frem for myndighederne.

Kravene for at oprette en fremtidsfuldmagt

Alle kan i realiteten oprette en fremtidsfuldmagt. Fuldmagtsgiveren skal dog være fyldt 18 år og myndig. Fremtidsfuldmægtigen, altså den eller de personer, som fuldmagten gives til, skal ligeledes være fyldt 18 år på tidspunktet for fuldmagtens ikrafttrædelse. Derudover må fremtidsfuldmægtigen ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Fremtidsfuldmagten kan kun gives som enkeltperson, altså kan ægtefæller ikke lave en fremtidsfuldmagt, som beskriver begge parters ønsker, eller hvor begge parter ønsker at være fuldmægtige for hinanden. Der skal altså oprettes én per person.

Hvorfor ikke oprette en almindelig fuldmagt?

Modsat en almindelig fuldmagt, så træder fremtidsfuldmagten først i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke er i stand til at varetage egne interesser. Den bliver registreret digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret og underskrives foran en notar.

Dette mindsker risikoen for misbrug af fremtidsfuldmagter, da Familieretshuset og domstolene dermed kan tilgå dem. På den måde beskyttes den enkelte fuldmagtsgiver.

Få hjælp til oprettelsen

Du kan heldigvis få hjælp til oprettelsen ved at benytte Legal Desk. Her udfylder du blot en online formular og betaler, hvorefter du har en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt, som afspejler dine behov.