Udviklingen af smart buildings er langt fremme, og dets elementer integreres i store dele af den danske bygge- og boligsektor. Avanceret teknologi, trådløse netværk og kunstig intelligens udgør nogle af de vigtigste hjørnesten i smart buildings.

Et af de overordnede mål er mere energieffektive, sundere og mere bæredygtige bygninger og boliger, som kan leve op til de lovningsmæssige krav og den stigende efterspørgsel efter miljø- og klimavenlige boliger.

Bygning, indendørsHvad kendetegner smart buildings?

Smart buildings kan integrere højtspecialiserede og avancerede teknologier, målere eller sensorer og automatiseringer til at opnå et mere effektivt energiforbrug samt en forbedret sikkerhed, sundhed og livskvalitet for beboerne i udlejningsejendomme.

Energivirksomheden Brunata er langt fremme i udviklingen af smarte energiløsninger og leveringen af effektive eksempler på smart buildings.

Smart buildings udgøres af en integration af avancerede teknologier og trådløse netværk. På baggrund af næsten uanede mængder af data sendt fra sensorer og målere sker der en automatisk overvågning af alle funktioner i en bygning. Denne data vedrører vigtige områder som indeklima, energiforbrug, ressourcespild, ventilation, sundhed og sikkerhed.

De indsamlede data fra en bygnings forskellige sensorer analyseres efterfølgende af kunstig intelligens, som ydermere kan træffe beslutninger, som er baseret på de store mængder af værdifuld data og viden.

Smart buildings kan således forudsige fremtidige problemer og finde løsninger og tiltag til at forhindre dem i at ske og skabe skader eller fejl i bygningen og dens funktioner. Det hele foregår automatisk, hvorved der frigives både personalemæssige og økonomiske midler til driften og administrationen af en erhvervs- eller udlejningsejendom.

Grundlaget for økonomisk og miljømæssig boligadministration

Automatiseringen af en bygnings funktioner og overvågningen af eventuelle sikkerhedsbrud, ressourcelækager eller sundhedsfarlige tilstande tilvejebringer en sikker, omkostningslet og effektiv ejendomsadministration.

De processer og funktioner, som ønskes automatiseret, kan køre gnidningsfrit og uden brug af personale. Da alle processer og funktioner er nøje overvåget alle døgnets timer. Ved registrering af skader, fejl eller lækager, vil der straks blive sendt en notifikation eller en alarm til administrator.

Når der skal træffes beslutninger om fremtidige ændringer, kan al den nødvendige data og analyse trækkes fra smart buildings. Administratorer og ejere kan på den måde drøfte forskellige løsningsmuligheder på et oplyst og teknisk nuanceret grundlag. Resultatet er beslutninger truffet på et højt informativt og grundigt gennemanalyseret fundament.

Bæredygtige energiløsninger

Smart buildings er oplagt til at styre og understøtte bæredygtige energiløsninger i bygninger. De indbyggede sensorer og målere overvåger automatisk energiforbrug, energieffektivitet og eventuelt energispild. Alle disse processer munder i sidste ende ud i en optimering og effektivisering af en bygnings energiforbrug. Dette resulterer i betydelige energibesparelser, en minimering af miljøpåvirkning og en reduktion af CO2-udledningen.

Smart Building udgør et komplekst system, som indhenter data og analyse fra et utal af avancerede sensorer og målere. Systemet kan regulere bygnings tekniske enheder og energimæssige installationer på alle niveauer.

Via den automatiserede overvågning og de intelligente datanetværk kan energiforbruget og energifordelingen i en bygning løbende styres og justeres, så det tilpasses efterspørgslen blandt lejerne, bygningens tilstand samt udbuddet af og prisen på energi.

Smart Buildings bibringer en effektiv og sikker bygningsdrift, hvor styringen af tekniske og energimæssige funktionerer er fuldautomatiseret, netværksbaseret og intelligent styret. Dette medfører store økonomiske besparelser, sundere boliger, forbedret indeklima samt store miljø- og klimamæssige forbedringer.

Et optimeret indeklima

Smart buildings kan sikre et godt og sundt indeklima, som ikke kun tilgodeser beboerne, men som også understøtter bevarelsen og udviklingen af sunde bygninger uden skimmelsvamp, skadedyr eller opståede skader fra uvejr.

Fordelene ved smart buildings er muligheden for at optimere indeklimaet. Sensorer kan overvåge og registrere luftfugtighed, temperatur, lysforhold og luftkvalitet. Ud fra disse data kan forholdene programmeres eller justeres efter beboernes interesse.