Hvad er en åbningsbalance?Der kan være mange nye og avancerede termer og nye begreber, man skal lære, når man starter ny virksomhed op – eller bare generelt, når man er i sådan en branche. Det kan virke uoverskueligt at lære dem alle sammen udenad, men hvis man bare tager ét begreb af gangen, kan det virke mere overskueligt.

Du vil nemlig virke mere overlegen og tjekket, hvis du har styr på dine begreber. I denne artikel vil vi blive klogere på, hvad åbningsbalance er for noget.

Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind her og få et åbningsbalance eksempel, hvor emnet også udfoldes endnu mere – blandt andet med en skabelon til din åbningsbalance.

Hvad er åbningsbalance?

Termen åbningsbalance er et udtryk for balancen i din virksomhed på et givent tidspunkt. Det er som regel et begreb, der bliver brugt hvis du starter en ny virksomhed op eller skal skifte over til et nyt regnskabsprogram.

Når du starter en ny virksomhed op, vil åbningsbalancen være lig med den startkapital, du har skudt ind i din forretning. Hvis du hverken har startet ny virksomhed op eller skiftet regnskabsprogram, er det højst sandsynligt ikke et begreb, du vil støde på, når du driver din virksomhed. Den udformes som enhver anden balance, den viser bare et givent tidspunkt.

Hvad består åbningsbalance af?

Som nævnt ovenfor er åbningsbalancen den startkapital, du skyder ind i din virksomhed, hvis du lige har startet den op. Det er altså med andre ord den saldo, der er i din virksomhed på det tidspunkt, hvor du har startet den op.

Hvis du derimod skal skifte regnskabsprogram, har du også brug for at få sat tal på din virksomhed. Så skal du altså have fat i dine sluttal i dit regnskab, så kan de tal nemlig blive overført som åbningsbalance i det nye regnskabsprogram, som du skal skifte over til.

Hvad er forskellen på åbningsbalance og primopostering?

Termerne primopostering og åbningsbalance minder på mange måder om hinanden. De dækker faktisk over det samme, men der er forskel på, hvornår du skal bruge de to termer.

Som beskrevet ovenfor, skal du bruge åbningsbalance, hvis du starter en virksomhed eller skifter regnskabsprogram.

Primopostering skal bruges, når du går fra ét regnskabsår til et andet. Primoposteringen er altså din slutsaldo i dit regnskabsår på den sidste dag i det pågældende regnskabsår, som du så skal overføre til næste regnskabsår. Men det er stadig på samme måde som en åbningsbalance, en afstemning af de aktiver og passiver, du har i din virksomhed på det pågældende tidspunkt.