Med et stigende fokus på medarbejder sundheden, er der fuld fart på omstillingen rundt omkring i landets virksomheder. Man har stiftet større bekendtskab med hvor stor betydning den mentale sundhed har for det enkelte individ.

I den forbindelse er der kommet fokus på emner som digital sundhed, ensomhed, sorg, søvn, sociale arrangementer og fællesskab, som alt sammen er med til at danne den trivsel der forefindes i og omkring arbejdspladsen.

Bedre trivsel på arbejdspladsen

I takt med et øget fokus på menneskers sundhed, er der sideløbende blevet sat mere fokus på den trivsel man oplever på arbejdspladsen, hvilket også har betydet et øget fokus på at skabe gode rammer og miljø for medarbejderne.

De gode arbejdsforhold dækker bla. over indretningen for at gøre arbejdspladsen til et rart sted at være. Derudover kan det være at den enkelte virksomhed har udsmykket kontoret med diverse planter, pynt, storyboards og god belysning for at skabe en kreativ og god atmosfære, som kan bidrage til en forbedring af den mentale sundhed.

Der er også flere virksomheder som har indført én eller flere gåture i arbejdstiden, da forskning har vist at motion i arbejdstiden har en positiv indflydelse på både den individuelles helbred, fysisk og mentalt, som også giver et nedsat sygefravær. Dette er processer som gavner både medarbejderen og virksomheden.

Sociale arrangementer på arbejdspladsen, kan bidrage til en bedre kultur på tværs af arbejdsfunktionerne. Flere virksomheder afholder løbende sociale arrangementer, for at samle kolleger fra forskellige afdelinger, for at skabe fokus på en forbedring af sammenholdet, fællesskabet og de gode arbejdsrelationer mellem funktionerne.

Stil krav og få den korrekte belysning på kontoret

Belysning er en stor del af vores hverdag, som påvirker os mennesker i det øjeblik vi vågner om morgen, og indtil vi falder i søvn om aftenen. Derfor er lyset en afgørende faktor i mange aspekter af livet. Særligt er belysningen afgørende for vores søvn, trivsel og velvære.

Halvdelen af vores vågne timer bliver brugt på arbejdet. Den helt rigtige belysning på arbejdspladsen er derfor fundamentalt, for at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø. På https://www.plusled.dk finder du et stort udvalg af belysningsartikler, der kan lægge byggestenene for en sund arbejdsplads med den korrekte belysning.

Med lovgivning har man udarbejdet en række krav og retningslinjer for korrekt belysning på arbejdspladser, da undersøgelser har påvist at ikke korrekt belysning på arbejdspladsen b.la. kan medføre røde øjne, hovedpine, træthed og dårlig koncentration.

Når der skal tilpasses lys til en bestemt arbejdsopgave, er der nogle specifikke krav til hvad for en type belysning man skal anvende, afhængig af hvilken form for arbejde der skal udføres.